آستربدرقه چسبان HUNKELER

این دستگاه قابلیت تنظیم چسب در اندازه های مختلف برای چسباندن آستربدرقه بر روی فرم را دارد دستگاه مذکور توانایی چسباندن ۵۰۰۰ برگ در هر ساعت با بهترین کیفیت بر روی فرم را دارا می باشد. همچنین قادربه چسباندن انواع لت در شکل های مختلف می باشد و عمر کتاب را بیشتر می کند.