قابلیت برش مقوا در سایزهای مختلف با دقت بسیار بالا