جلدسازی

Covering

جلدسازی

جلدسازی چیست؟

جلد به سخت‌ترین و مقاوم‌ترین جزء از اجزای کتاب گفته می شود و پوششی است که تمام صفحات کتاب را دربر می‌گیرد و محافظ و تکیه‌گاه کتاب است . بیش از ۵۰ درصد فروش کتاب به جلد آن بستگی دارد. جلد مناسب باعث محافظت و دوام زیبایی کتاب می شود.

جلد سازی

نحوه انجام جلدسازی

معمولا جلد کتاب‌ها از مقوا و پارچه یا از کاغذهای ضخیم ساخته می‌شود. روش کار بدین صورت است که ابتدا ورقه‌های بزرگ مقوا به‌وسیله ماشین برش در اندازه مطلوب بریده می شوند، سپس روی پارچه یا کاغذ ضخیمی که سطح درونی آن چسب خورده، چسبانده می‌شوند و باریکه‌هایی از کاغذ ضخیم نیز به‌صورت عطف در فاصله میان هر دو قطعه مقوا به پارچه زیرین می‌چسبد. سپس لبه‌های اضافی پارچه به طرف داخل جلد برگردانده می شود و آن را بر سطح داخلی، دو قطعه مقوا می‌چسبانند.