صحافی جواهری دارای ۳ دستگاه جلدسازی می باشد که روزانه حداقل هر دستگاه توانایی تولید ۵۰۰۰ جلد با کیفیت بالا را می باشد، دستگاه های جلدسازی توانایی ساخت انواع جلدها در سایزهای مختلف از جمله ۳ تیکه برای تقویم رومیزی را دارا می باشند.