این مجموعه دارای سالن خط تولید به متراژ ۰ ۲۰ متر مربع می باشد، این فضا توانایی انبار و نگهداری ۸۰۰۰۰ هزار کتاب را دارد ، صحافی جواهری با دارا بودن سالن های مجزا برای بخش تاکتیک، بخش ترتیب وسالن جلد سازی با فضای کافی جهت صحافی با تیراژهای بالا توانایی ارایه سرویس های متعدد را دارا می باشد.