طریقه بارگیری و تخلیه بار

آسان ترین روش بارگیری و تخلیه فرم و کتاب در کمترین زمان ممکن با لیفتراک بدون آسیب رساندن به اوراق چاپ شده و کتاب ها صورت میگیرد .