گوشه بر کتاب

این دستگاه قابلیت برش گوشه های انواع کتاب ها در اندازه های مختلف، با بالاترین کیفیت برای کارهای لب گرد را دارا می باشد.